ITNomaden.se

ITNomaden AB har i mer än 20 års tid hjälpt företag och organisationer med senior projektledning gällande byggprojekt, säkerhet- och kommunikationstekniska projekt. Arbetet innebär planering, organisering, kvalitetssäkring, riskhantering och kontroll av resurser för att uppnå efterfrågade mål.

Genom att anpassa vår organisation, tillsammans med vårt nätverk av olika resurser, får du den organisation och det resultat av projektet som du önskar.

PMC1.se AB ägs av ITNomaden AB. I detta bolag skapas organisationer i samverkan med hjälp av andra konsulter. Detta koncept används för större projekt och för stora organisationer. Tillsammans med dessa underkonsulter kan en komplett projektorganisation erbjudas.

Uppsala Centralstation utses till Årets station 2023

Kvalité 12 år senare

ITNomaden anlitades som projektchef på uppdrag av Jernhusen. Projektet på gick 2005-2011 och omfattade projektering och genomförande av ett Resecentrum i samverkan med Uppsala Kommun, Trafikverket och Banverket. Jernhusen uppförde ett nytt Stationshus med koppling till plattformar, bussangöringar och det gamla stationshuset. Ett omfattande renoveringsarbete med det av hussvampskadade stationshuset från 1866 genomfördes och som idag används som restaurang och kontor. All byggnation genomfördes under full drift av spårtrafiken och stationsverksamheten. 

Läs mer här >>