Projekt

Sedan starten 2002 har ITNomaden utvecklat en bred kompetens inom projektledning och i rollen som aktör åt stora uppdragsgivare inom olika verksamhetsområden och branscher. Arbetet har ofta inneburit att organisera upp projektstyrning, mötesledning och olika rapporteringar till styrgrupper för att skapa framdrift och beslutsunderlag för de olika projekten. I projekten används WBS-systemet som strukturmodell och en projektdatabas för att hantera kommunikationen inom projekten. Inom PMC1 AB skapas funktionella organisationer till beställare med hjälp av olika samarbetspartners.