Projekt

Projekterfarenhet

2022 – Projektledning av Spårvagnsdepå (pågående)

På uppdrag av Region Uppsala genomföra projektet med att projektera och uppföra en depå för spårvägssystemet i samverkan med Uppsala Kommun. Projektkostnad ca 1 500 MSEK.

2022 – Robust gasförsörjning till kollektivtrafik bussar.

På uppdrag av Region Uppsala genomföra en förstudie hur biogastankning inom stadbussdepå och regionbussdepå kan säkerställas för att minimera störningar.

2021 – Kalkylgranskning av nytt högrisklaboratorium RI.SE

På uppdrag av WSP genomfördes en analys av kalkyler för uppförandet av ett nytt högrisklaboratorium för batteribränder inom RI.SE anläggning i Borås.

2021 – Projekteringsgranskning ny EL bussdepå, Växjö

På uppdrag av Region Kronoberg genomfördes en granskning av projekterade handlingar innan förfrågan utsändes för en ny EL bussdepå i Växjö.

2021 – Installation av ny transformatorbyggnad för EL bussladdning inom Stadsbussdepån

På uppdrag av Region Uppsala genomförs projektering och installation av en ny transformatorbyggnad för att försörja laddningsstationer för EL bussar inom Gamla Uppsala Buss. Projektkostnad ca 10 MSEK.

2021 – Hopkoppling och utökning av biogasanläggningar mellan Stads- och Regionbuss depåerna

På uppdrag av Region Uppsala genomförs ett projekt för att skapa ett fossilfritt drivmedel till Stads-och Regionbussarna genom att utöka och sammankoppla anläggningarna och försörja dessa med pipeline från Kungsängens gård och Uppsala Vatten. Projektkostnad ca 10 MSEK.

2020-21 UPPSALA STADSBUSSDEPÅ

På uppdrag av Region Uppsala som huvudprojektledare genomfördes ett projekträddningsarbete för att färdigställa anläggningen. Projektet är nu överlämnat till Förvaltning inom Region Uppsala och Gamla Uppsala Buss bedriver sin verksamhet i anläggningen sedan februari 2021. Projektkostnad ca 1 000 MSEK.

2019 – Uppsala spårväg

På uppdrag av Region Uppsala, starta upp som delprojektledare för delprojekt Depå inom det gemensamma projektet mellan Uppsala Kommun och Region Uppsala. Projektet innefattar planering och projektering av en lämplig spårvagnsdepå för en entreprenadkostnad om ca 600 MSEK.

2018 – Getingmidjan, ny bro för järnvägstrafik

Mentorsstöd åt WSP inom projektet med nya broar åt Trafikverket.
Att som underkonsult till WSP stötta broprojektörerna för sin framdrift i uppdraget åt entreprenören Implenia. WSP projekterar nya broar och tunnelarbeten samt åtgärder i anslutning till dessa byggnadsverk. ITNomaden bistår WSPs uppdragsansvarige i kontraktuella, tidsplanemässiga och rapporteringsmässiga frågor.

2016-2018 Nytt slutförvar åt SKB Forsmark

Samordnande projekteringsledare för nytt slutförvar.
Som underkonsult till WSP ansvarat för samordning av ca 50 personer inom WSP för att utföra projektering av slutförvarets ovanmarkanläggningar kopplade till under markanläggningar.

2014-2016 Datacenter Digiplex Upplands-Väsby

Projektledare för ombyggnad av Marabou-fabriken till Datacenter.
Digiplex AB etablerade ett nytt Datacenter åt Nasdaq och övriga kunder. Projektet omfattade projektering, riskhantering och projektledning av nya datahallar, ledningsarbeten, grundläggning och betongarbeten. En helt ny kraftförsörjning innebar en omflyttning av befintlig högspänning på stolpar samt schakt och inkoppling i samarbete med energileverantören EON. Samtliga försörjningssystem såsom vatten, avlopp, fiberförbindelser och övriga markarbeten utfördes. Nya infartsvägar byggdes samt en ny omplacerad vägbyggnation åt Mondelez.

2012-2014 Nytt huvudkontor åt Westinghouse samt åtgärder inom bränslefabriken

Projektledare för nytt huvudkontor i Västerås för 650 arbetsplatser samt åtgärder inom bränslefabriken. Uppdraget innebar att bygga om en befintlig byggnad för anpassning åt Westinghouse behov samt att utföra åtgärder inom säkerhet och byggteknik inom fabriksområdet för tillverkning av bränslestavar åt kärnkraftsindustrin.