ITNomaden

Personen bakom ITNomaden och PMC1 har arbetat inom byggnads- fastighets- och IT branschen sedan 1980. Företaget har sedan grundadet 2002, genomfört olika projekt i arbetsledande eller projektledande roller inom många projekt i olika storlekar . Sedan 20 år utför ITNomaden uppdrag inom de egna bolagen ITNomaden AB eller PMC1 AB. ITNomaden strukturerar och organiserar olika projekt för bästa genomförande och håller samtidigt en hög kommunikativ nivå till de olika beställarna.

Genom åren har ITNomaden och PMC1 AB skaffat sig en bred kompetens inom projektledning och i rollen som en aktör åt stora uppdragsgivare inom olika verksamhetsområden och branscher. Arbetet har ofta inneburit att organisera upp projektstyrning, mötesledning och olika rapporteringar till styrgrupper för att skapa framdrift och beslutsunderlag för de olika projekten. ITNomaden använder sig av WBS systemet som strukturmodell och en projektdatabas för att hantera kommunikationen inom projekten. Inom PMC1 AB skapas funktionella organisationer till beställare med hjälp av olika samarbetspartners.

ITNomaden erhöll ett UC Certifikat som Platinaföretag som visar på att ITNomaden har haft högsta kreditvärdighet Guld i fem år.


Välkommen med din förfrågan!

+46 (0) 18 18 66 11
+46 (0) 734 29 99 40
peter.carlsson@itnomaden.se