ITNomaden.se

ITNomaden AB har i mer än 20 års tid hjälpt företag och organisationer med senior projektledning gällande byggprojekt, säkerhet- och kommunikationstekniska projekt. Arbetet innebär planering, organisering, kvalitetssäkring, riskhantering och kontroll av resurser för att uppnå efterfrågade mål.

Genom att anpassa vår organisation, tillsammans med vårt nätverk av olika resurser, får du den organisation och det resultat av projektet som du önskar.