ITNomaden.se

Om ITNomaden

ITNomaden AB har i 20 års tid hjälpt företag med projektledning gällande nybyggnation, ombyggnad av lokaler eller IT-infrastrukturprojekt. Arbetet innebär planering, organisering, kvalitetssäkring, riskhantering och kontroll av resurser för att uppnå efterfrågade mål.

Genom att anpassa vår organisation, tillsammans med vårt nätverk av olika resurser, får du den organisation och det resultat av projektet som du önskar.