ITNomaden.se

PMC1.se AB ägs av ITNomaden AB. I detta bolag skapas organisationer i samverkan med hjälp av andra konsulter. Detta koncept används för större projekt och för stora organisationer. Tillsammans med dessa underkonsulter kan en komplett projektorganisation erbjudas.