ITN anlitades av Westinghouse som projektledare för ombyggnation till nytt huvudkontor med 600 arbetsplatser