ITN anlitades av Westinghouse som projektledare för utbyte av nätverket för fysiskt skydd av bränslefabriken.