Westinghouse – Komplettering av fibernätverk

ITNomaden AB anlitades av Westinghouse som projektledare för komplettering av fibernätet för IT på Bränslefabriken samt inventering av siter.

Visa källbilden