ITN anlitades av entreprenör för att färdigställa högkvalitativt boende på Djurgården.