Vattenfall/Forsmark 3

ITNomaden AB anlitades som underkonsult till FAVEO för mentorstöd till projektledning för utbyte av generator, turbin och transformatorer i kärnkraftsverket.