Uppsala Spårväg

Uppsala Spårväg

Uppdrag som delprojektledare för depå inom Uppsala spårvägsprojekt.
För mer information om projektet, besök gärna Uppsala kommuns hemsida. Karta: Uppsala Kommun.

Den planerade spårvägssträckan går från en ny station vid Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda. Från Gottsunda mot Uppsala centralstation via bland annat Rosendal och Ulleråker, och stora arbetsplatser som bland annat Akademiska sjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala science park och Biomedicinskt centrum (BMC). Spårvägssträckan blir totalt 17 kilometer lång och får 19 hållplatser. Mer info:
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/sparvag/har-planerar-vi-for-sparvag/