Uppsala Centralstation utses till Årets station 2023

Kvalité 12 år senare

ITNomaden anlitades som projektchef på uppdrag av Jernhusen. Projektet på gick 2005-2011 och omfattade projektering och genomförande av ett Resecentrum i samverkan med Uppsala Kommun, Trafikverket och Banverket. Jernhusen uppförde ett nytt Stationshus med koppling till plattformar, bussangöringar och det gamla stationshuset. Ett omfattande renoveringsarbete med det av hussvampskadade stationshuset från 1866 genomfördes och som idag används som restaurang och kontor. All byggnation genomfördes under full drift av spårtrafiken och stationsverksamheten. 

Läs mer här >>