Trendimport

ITN anlitades av Trendimport för etablering av verksamheter i nya lokaler i Sverige.