Rosenberger

 ITN anlitades av Rosenberger som projektledare för omflyttning till nytt kontor i Solna.