Tidigare projekt


ITNomaden has done it before – and can do it again.
Let the previous work do all the talking.


2021 – Kalkylgranskning av nytt högrisklaboratorium, RI.SE

På uppdrag av WSP genomfördes en analys av kalkyler för uppförandet av ett nytt högrisklaboratorium för batteribränder inom RI.SE anläggning i Borås.

2021 – PROJEKTERINGSGRANSKNING AV NY ELBUSS DEPÅ, Växjö

På uppdrag av Region Kronoberg genomfördes en granskning av projekterade handlingar innan förfrågan utsändes för en ny EL bussdepå i Växjö.

2020-21 UPPSALA STADSBUSSDEPÅ

På uppdrag av Region Uppsala som huvudprojektledare genomfördes ett projekträddningsarbete för att färdigställa anläggningen. Projektet är nu överlämnat till Förvaltning inom Region Uppsala och Gamla Uppsala Buss bedriver sin verksamhet i anläggningen sedan februari 2021. Projektkostnad ca 1 000 MSEK.

2019 – UPPSALA SPÅRVÄG

På uppdrag av Region Uppsala, starta upp som delprojektledare för delprojekt Depå inom det gemensamma projektet mellan Uppsala Kommun och Region Uppsala. Projektet innefattar planering och projektering av en lämplig spårvagnsdepå för en entreprenadkostnad om ca 600 MSEK.

2018  GETINGMIDJAN

Mentorsstöd åt WSP inom projektet med nya broar åt Trafikverket

Att som underkonsult till WSP stötta broprojektörerna för sin framdrift i uppdraget åt entreprenören Implenia. WSP projekterar nya broar och tunnelarbeten samt åtgärder i anslutning till dessa byggnadsverk. Peter bistår WSPs uppdragsansvarige i kontraktuella, tidplanemässiga och rapporteringsmässiga frågor. 

2016-2018  NYTT SLUTFÖRVAR ÅT SKB FORSMARK

Samordnande projekteringsledare för nytt slutförvar

Som underkonsult till WSP ansvarat för samordning av ca 50 personer inom WSP för att utföra projektering av slutförvarets ovanmarkanläggningar kopplade till undermarkanläggningar.

2014-2016 DATACENTER DIGIPLEX UPPLANDS-VÄSBY

Projektledare för ombyggnad av Marabou fabriken till Datacenter.

Digiplex AB etablerade ett nytt Datacenter åt Nasdaq och övriga kunder. Projektet omfattade projektering, riskhantering, projektledning av nya datahallar, ledningsarbeten, grundläggning och betongarbeten. En helt ny kraftförsörjning innebar en omflyttning av befintlig högspänning på stolpar samt schakt och inkoppling i samarbete med energileverantören EON. Samtliga försörjningssystem såsom vatten, avlopp, fiberförbindelser och övriga markarbeten utfördes. Nya infartsvägar byggdes samt en ny omplacerad vägbyggnation åt Mondelez (tidigare Marabou)

2012-2014 NYTT HUVUDKONTOR ÅT WESTINGHOUSE SAMT ÅTGÄRDER INOM BRÄNSLEFABRIKEN

Projektledare för nytt huvudkontor i Västerås för 650 arbetsplatser samt åtgärder inom bränslefabriken.

Uppdraget innebar att bygga om en befintlig byggnad för anpassning åt Westinghouse behov samt att utföra åtgärder inom säkerhet och byggteknik inom fabriksområdet för tillverkning av bränslestavar åt kärnkraftsindustrin.

2013-2014 PROJEKTET TRYGG, FORSMARKS KÄRNKRAFTSANLÄGGNING FKA

Som underkonsult till FAVEO utföra Mentorsstöd åt projektledningen inom Vattenfall för utbyte av generatorer och turbiner inom Forsmark 3. 

Uppdraget innebar att stötta befintlig projektledning för framdrift och kvalitetssäkring av projektet.

2005-2011 UPPSALA RESECENTRUM

ITNomaden AB was hired by Jernhusen Stationer AB as project manager for new travel center and renovation of existing station house.

Projektchef på uppdrag av Jernhusen AB.

Projektet omfattade projektering och genomförande av ett nytt Resecentrum i samverkan med Uppsala Kommun, Trafikverket och Banverket. Jernhusen uppförde ett nytt Stationshus med koppling till plattformar och bussangöringar. Projektet genomfördes med full drift som resecentrum utan några störningar i tågtrafiken på grund av byggnadsarbeten. Det gamla Stationshuset från 1866 renoverades och sanerades från hussvamp samt byggdes om till restauranger och kontor.