PMC1

PMC1 levererar tjänster tillsammans med andra bolag/resurser. Projektorganisationen utformas efter kundens behov. Detta för att underlätta för kunden att ha en kontraktspart för ett projektutförande. Bolaget har även möjligheter att användas såsom ett fristående projektbolag för ett enskilt projekt med egen finansiering, bokföring och administration i samband med genomförande av ett projekt.