Norpe

ITN anlitades av Norpe som projektledare för ombyggnad och omflyttning till nytt höglager och kontor åt Norpe.