Getingmidjan, utbyte av järnvägsbroar

ITNomaden AB stöttar WSPs projekteringsledning i projektet med WBS och tidsplanering. WSP har uppdraget att konstruera nya järnvägsbroar över Norrström och Söderström samt även åtgärder i angränsande tunnlar på uppdrag av Totalentreprenören Implenia. Trafikverket är beställare av utförandet.