Fabege

ITN anlitades av Fabege i samband med sammanslagningen inom bolagen som IT-chef.