Pågående projekt

Pågående projekt

2021 – INSTALLATION AV NY TRANSFORMATORBYGGNAD för EL bussladdning

På uppdrag av Region Uppsala genomförs projektering och installation av en ny transformatorbyggnad för att försörja laddningsstationer för EL bussar inom Stadsbussdepån. Projektkostnad ca 10 MSEK.

2021 – HOPKOPPLING OCH UTÖKNING av Biogasanläggningar mellan Stads- och Regionbuss depåerna

På uppdrag av Region Uppsala genomförs ett projekt för att skapa ett fossilfritt drivmedel till Stads-och Regionbussarna genom att utöka och sammankoppla anläggningarna och försörja dessa med pipeline från Kungsängens gård och Uppsala Vatten. Projektkostnad ca 10 MSEK. Därutöver tillkommer ytterligare projekt med att återanvända befintliga system samt utöka anläggningen med platser för mobila enheter. Efter utbyggnad är denna anläggning för tankning av bussar Sveriges största.