DPNova AB

 ITN anlitades av DPNova som projektledare för ombyggnad och omflyttning till ny dentalteknisk verkstad i Solna.